Meny

Forord

Et krevende år for bolig- og eiendomsaktører
Årsrapport — Forord
circle-toremyrvold
Tekst: Tore Myrvold, administrerende direktør

Selvaag har konsentrert sin virksomhet om investeringer i næringseiendom, utvikling av boliger for salg, byutviklingsprosjekter og utleieboliger. Det vesentlige av virksomheten er i Norge, med fokus på Stor-Oslo. For Selvaag, som for andre bolig- og eiendomsaktører, ble 2023 et år der økte renter, inflasjon og mye usikkerhet bidro til verdifall i deler av eiendomsporteføljen, redusert lønnsomhet og svekket etterspørsel. Selvaag Eiendom og Selvaag Utleiebolig klarte seg på tross av dette rimelig bra, kostnadsutviklingen tatt i betraktning. Selvaag Boligs aktivitet og lønnsomhet ble svakere enn foregående år, men selskapet leverte likevel salg og resultater på et tilfredsstillende nivå sett i lys av markedsforholdene. For Selvaag By ble det som i 2022 negativ verdiutvikling. Dette som følge av for lave besøkstall i skiarenaen SNØ og fortsatt verdifall i markedet for utviklingseiendommer.

Regnskapet for 2023 viser at Selvaag konsern fikk et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 412 millioner kroner, men store nedskrivninger av eiendommene i Selvaag By gjorde at konsernet fikk et negativt årsresultat på 436 millioner kroner. Egenkapitalen ble redusert fra 6,4 til 5,7 milliarder kroner gjennom 2023.

-Vår vurdering av utsiktene fremover er at den usikre perioden nok vil vare en stund, selv om det forventes at rentenivået vil falle mot slutten av 2024, sier Tore Myrvold. Det krever mer av oss i perioder som preges av uro og uforutsette utfordringer, samtidig er det i perioder som dette at det gjerne oppstår nye muligheter. Selvaags hovedfokus fremover vil fortsatt være lønnsomhet og god verdiskaping over tid innenfor vår kjerneaktivitet, som er bolig- og annen eiendomsvirksomhet, imidlertid vil andelen utviklingsaktivitet vektes ned som følge av at det er mer krevende tider og at et privat eid selskap som Selvaag må ta hensyn til økt eierbeskatning.

Til toppen