Meny

Øvrige

Øvrig virksomhet og investeringer
Tekst: Tore Myrvold, administrerende direktør

Øvrige består av Selvaag AS’ andre investeringer enn de som betegnes som Selvaags fire hovedvirksomhetsområder. De største og viktigste investeringene som kommer under denne kategorien er Selvaag Invest (eierandel 100%) som gjør finansielle investeringer i annet enn eiendom, Urban Property (eierandel 20%) som finansierer Selvaag Boligs tomter, samt Selvaag Prosjekt (eierandel 30%) som står for fornyelsen av bygningsmassen til borettslag, boligsameier og andre eiendomsbesittere i Stor-Oslo.

Til toppen