Meny

Selvaag Utleiebolig

Stor etterspørsel etter gode utleieboliger
Selvaag Utleiebolig
Selvaag_Utleiebolig_2023
Tekst: Ellen Solberg, administrerende direktør
Foto: Langhus, hus F

Selvaag Utleiebolig investerer i, forvalter og leier ut leiligheter i Oslo-området og Bergen. Ved utløpet av året har selskapet 887 leiligheter i drift, etter overtagelsen av Langhus-prosjektet i desember. Ytterligere to prosjekter er sikret; ett med 72 boliger, overtagelse ultimo 2024, og ett med 46 boliger, overtagelse ultimo 2025.

Ytre rammebetingelser som økte renter og høyere skatter på sekundærboliger har gjort tilbudet mindre, så etterspørselen etter gode utleieboliger har vært stor gjennom hele 2023.

–  2023 ble nok et aktivt år. Medarbeiderne har gjort et solid arbeid for å redusere tiden for leietakerskift. Kombinert med lav ledighet og KPI-regulering ble leieinntektene høyere enn lagt til grunn. Samtidig har både drifts- og rentekostnadene økt betydelig, så stram styring er nødvendig. Selskapet har selvfinansiert drift og betjener med det avdrag og renter på lånene i Husbanken.

– Videre har selskapet fått på plass sentrale systemer. Dette har gitt en forbedret oversikt og legger grunnlaget for et effektivt arbeid med klare vedlikeholdsplaner for hver eiendom.

Bærekraftarbeidet, med forbedring, kartlegging og rapportering er godt i gang.

 

 

Til toppen