Meny

Selvaag By

En krevende periode for lange utviklingsprosjekter
Selvaag By
Selvaag_By_2023
Tekst: Katharina Hernæs, administrerende direktør
Foto: Illustrasjon Akvarie Fornebu

Selvaag By, som samler erfaring fra seks tiår med byutvikling i Selvaag, fokuserer på store og langsiktige utviklingsprosjekter. Snøbyen på Lørenskog og Union Eiendomsutvikling i Drammen er de aktive prosjektene i dag, mens deler av Fornebu ventes å bli det neste. Høyere renter og verdifall i eiendom generelt, og da særlig utviklingseiendom, ga negativ verdiutvikling og betydelige regnskapsmessige nedskrivninger i 2023 for Selvaag By.

– Økte renter og byggekostnader, kombinert med redusert etterspørsel og verdifall i markedet, har medført utfordringer for mange eiendomsprosjekter i 2022 og 2023.
I et krevende marked har likevel Snøbyen løftet leieinntektene og skapt betydelige merverdier på Luhrtoppen. Besøkstallene i skihallen SNØ er dessverre fortsatt altfor lave.
Selvaag By gjennomførte en vellykket refinansiering i februar 2024, etter kapitalinnskudd fra aksjonærene og godt samarbeid med bankene.

Store byutviklingsprosjekter som går over mange år vil måtte kunne håndtere endringer og svingninger i markedet. Det erfarte Selvaag også på Tjuvholmen og på Løren. Snøbyen er fremdeles i rivende utvikling og vil være det i mange år fremover, og Union Eiendomsutvikling har flere interessante prosjekter i Drammen. Det er et mål for Selvaag By at det over tid skal utvikles en portefølje av byutviklingsprosjekter.

 

Til toppen